Лист Старшого прокурора Генерального суду Міністру юстиції УД про необхідність прийняття закону про українську мову. 22 серпня 1918 р.

Лист Старшого прокурора Генерального суду Міністру юстиції УД про необхідність прийняття закону про українську мову. 22 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1611. Арк. 7зв.

Leave a Comment