Список старшин та козаків 2-ї Волинської дивізії Армії УНР, представлених до нагородження польським орденом – “Хрест Хоробрих”. 1920 р.

Список старшин та козаків 2-ї Волинської дивізії Армії УНР, представлених до нагородження польським орденом - “Хрест Хоробрих”. 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2282. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 120

Leave a Comment

Перейти до вмісту