Лист голови театрального відділу департаменту мистецтва Міністерства народної освіти УНР М. Старицької О. Сумневичу з проханням надати приміщення Біржи для організації культурно-просвітного кінематографу. 29 березня 1918 р.

Лист голови театрального відділу департаменту мистецтва Міністерства народної освіти УНР М. Старицької О. Сумневичу з проханням надати приміщення Біржи для організації культурно-просвітного кінематографу. 29 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 199. Арк. 46зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту