З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І про ухвалення законопроекту про відкриття у Харківському та Новоросійському Державних Університетах 4-х кафедр по українознавству, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 24 жовтня 1918 р.

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І про ухвалення законопроекту про відкриття у Харківському та Новоросійському Державних Університетах 4-х кафедр по українознавству, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 24 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 262

Leave a Comment