Лист Військово-похідної канцелярії Головного Отамана військ УНР Командувачу Дієвої армії УНР про підпорядкування І-го Жандармського куреню Коменданту тилу армії. 29 серпня 1920 р.

Лист Військово-похідної канцелярії Головного Отамана військ УНР Командувачу Дієвої армії УНР про підпорядкування І-го Жандармського куреню Коменданту тилу армії. 29 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3172. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту