Оперативний звіт І-го Генерал-квартирмейстера Генерального штабу УНР за 4 липня 1920 р.

Оперативний звіт І-го Генерал-квартирмейстера Генерального штабу УНР за 4 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3205. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 24зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту