Про розташування Київської, Волинської та Запорізької дивізій тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії. 26 лютого 1920 р.

Про розташування Київської, Волинської та Запорізької дивізій тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії. 26 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту