Лист голови Севастопольської міської продовольчої управи Міністру закордонних справ УД Д. Дорошенку про постачання продуктами м. Севастополя. 30 травня 1918 р.

Лист голови Севастопольської міської продовольчої управи Міністру закордонних справ УД Д. Дорошенку про постачання продуктами м. Севастополя. 30 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 133. Арк. 1

Leave a Comment