Оголошення про проведення загальних зборів, заходів і засідань Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі. 12 березня 1923 р. – 5 березня 1925 р.

Оголошення про проведення загальних зборів, заходів і засідань Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі. 12 березня 1923 р. - 5 березня 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту