Накази військам Дієвої армії УНР щодо забезпечення. 3-5 вересня 1920 р.

Накази військам Дієвої армії УНР щодо забезпечення. 3-5 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1014. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту