9-4778-3-59-043.jpg

Постанова Колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 7 «Про створення системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду». 23 червня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 59. Арк. 39 - 43.

Leave a Comment

Перейти до вмісту