Витяг з протоколу № 12 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про надання фінансової допомоги Українській православній церкві свт. Петра Могили на виготовлення меморіальної дошки. 17 вересня 2001 р.

Витяг з протоколу № 12 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про надання фінансової допомоги Українській православній церкві свт. Петра Могили на виготовлення меморіальної дошки. 17 вересня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 101

Leave a Comment

Перейти до вмісту