Листування департаменту ісповідань МВС УНР з Управляючим Київською єпархією єпископом Никодимом, директором 2-ої Української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства щодо бажання православних вірян слухати богослужіння рідною мовою в Софіївському соборі та текст думки з цього питання членів притчу собору . 10, 12, 14, 20 квітня 1918 р.

Листування департаменту ісповідань МВС УНР з Управляючим Київською єпархією єпископом Никодимом, директором 2-ої Української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства щодо бажання православних вірян слухати богослужіння рідною мовою в Софіївському соборі та текст думки з цього питання членів притчу собору . 10, 12, 14, 20 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 2

Leave a Comment