9-8-1-22-3630-102.jpg

Висновок Групи наукових консультантів Секретаріату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист». 8 червня 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3630. Арк. 99 - 102.

Leave a Comment

Перейти до вмісту