З бюлетеня Інформаційного бюро щодо ситуації з поширення іспанського грипу. 20 вересня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро щодо ситуації з поширення іспанського грипу. 20 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 35

Leave a Comment