Витяг з протоколу засідання Науковому комітету Головпрофосу про діяльність Лохвицької повітової комісії по відзначенню 200-річчя від дна народження Г. Сковороди. 14 грудня 1922 р.

Витяг з протоколу засідання Науковому комітету Головпрофосу про діяльність Лохвицької повітової комісії по відзначенню 200-річчя від дна народження Г. Сковороди. 14 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 39зв.-40

Leave a Comment

Перейти до вмісту