Обіжник Департаменту водного та шосейного господарства Міністерства шляхів УД про графік роботи підвідомчих установ. 3 вересня 1918 р.

Обіжник Департаменту водного та шосейного господарства Міністерства шляхів УД про графік роботи підвідомчих установ. 3 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту