Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про публікації в англійській пресі про голоду в Україні. 2 вересня 1933 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про публікації в англійській пресі про голоду в Україні. 2 вересня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 57.

Leave a Comment

Перейти до вмісту