Відозва Генерального секретарства земельних справ УНР до українського селянства, селянських спілок, земельних комітетів, кооперативних і просвітніх товариств про необхідність земельної реформи. 1 січня 1918 р.

Відозва Генерального секретарства земельних справ УНР до українського селянства, селянських спілок, земельних комітетів, кооперативних і просвітніх товариств про необхідність земельної реформи. 1 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 524. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту