Перший транспорт інтернованих УГА на вокзалі під час від’їзду з м. Ліберця до м. Йозефова. Фотокартка. Світлив С. Слєзак. 20 квітня 1921 р.

Перший транспорт інтернованих УГА на вокзалі під час від’їзду з м. Ліберця до м. Йозефова. Фотокартка. Світлив С. Слєзак. 20 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 143. Арк. 30

Leave a Comment