Про ухвалення Закону про грошову одиницю, биття монет та друк державних кредитних білетів. Із протоколу засідання Малої Ради. 1 березня 1918 р.

Про ухвалення Закону про грошову одиницю, биття монет та друк державних кредитних білетів. Із протоколу засідання Малої Ради. 1 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 27зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту