Постанова Директорії УНР про виділення коштів у розпорядження Міністра ісповідань УНР І. Огієнка на інформування населення про українізацію церкви. 8 вересня 1919 р.

Постанова Директорії УНР про виділення коштів у розпорядження Міністра ісповідань УНР І. Огієнка на інформування населення про українізацію церкви. 8 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту