Лист Київської губернської земської управи Всеукраїнській раді військових депутатів про проведення реформи земського самоврядування. 13 липня 1917 р.

Лист Київської губернської земської управи Всеукраїнській раді військових депутатів про проведення реформи земського самоврядування. 13 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 45

Leave a Comment

Перейти до вмісту