Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про публікації в англійській пресі про голод в Україні. 9 вересня 1933 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про публікації в англійській пресі про голод в Україні. 9 вересня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 58.

Leave a Comment

Перейти до вмісту