Доповідь Керуючого Міністерством фінансів УНР В. Приходька Голові Директорії УНР та Прем’єр-Міністру УНР про рух і стан української емісії з 1917 р. по 20 лютого 1922 р.

Доповідь Керуючого Міністерством фінансів УНР В. Приходька Голові Директорії УНР та Прем’єр-Міністру УНР про рух і стан української емісії з 1917 р. по 20 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 39

Leave a Comment

Перейти до вмісту