Обіжник Власної канцелярії Ясновельможного пана Гетьмана всієї України П. Скоропадського до всіх міністерств і відділів штабу про надсилання до архіву канцелярії документів з оригінальним підписом гетьмана. 17 липня 1918 р.

Обіжник Власної канцелярії Ясновельможного пана Гетьмана всієї України П. Скоропадського до всіх міністерств і відділів штабу про надсилання до архіву канцелярії документів з оригінальним підписом гетьмана. 17 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту