Лист голови Житомирської повітової земельної управи Краснопільській волосній земельній управі з пропозицією дозволити колишньому власнику с. Коваленок Т. Заліському зібрати врожай з 15 десятин згідно Закону УНР про землю від 18 січня 1919 р. 6 вересня 1919 р.

Лист голови Житомирської повітової земельної управи Краснопільській волосній земельній управі з пропозицією дозволити колишньому власнику с. Коваленок Т. Заліському зібрати врожай з 15 десятин згідно Закону УНР про землю від 18 січня 1919 р. 6 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2206. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 42

Leave a Comment

Перейти до вмісту