Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра шляхів 27000000 карбованців на добудову колії Гришино-Рівно. 19 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра шляхів 27000000 карбованців на добудову колії Гришино-Рівно. 19 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту