Віктор Приходько – Керуючий міністерством УНР. 31 грудня 1936 р.

Віктор Приходько - Керуючий міністерством УНР. 31 грудня 1936 р.

ЦДАВО України. Ф. 3830. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 28

Leave a Comment