Закон України про Національний архівний фонд і архівні установи. 24 грудня 1993 р.

Закон України про Національний архівний фонд і архівні установи. 24 грудня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4881. Арк. 239

Leave a Comment

Перейти до вмісту