Звернення 15 пішого запасного полку до Всеукраїнської ради військових депутатів з приводу подій 26 липня 1917 р. 04 серпня 1917 р.

Звернення 15 пішого запасного полку до Всеукраїнської ради військових депутатів з приводу подій 26 липня 1917 р. 04 серпня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4100. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 124

Leave a Comment

Перейти до вмісту