Список літаків, прийнятих Полтавським авіаційним дивізіоном із Київського авіаційного парку. 1918 р.

Список літаків, прийнятих Полтавським авіаційним дивізіоном із Київського авіаційного парку. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту