Лист Голови Ради Міністрів Української Держави Ф. Лизогуба до Державної канцелярії щодо написів на бланках і печатках міністерств Української Держави. 22 липня 1918 р.

Лист Голови Ради Міністрів Української Держави Ф. Лизогуба до Державної канцелярії щодо написів на бланках і печатках міністерств Української Держави. 22 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 184

Leave a Comment

Перейти до вмісту