95-1065-1-25-17pd

95-1065-1-25-17pd

Закон УНР про вищий уряд Української автокефальної православної соборної церкви. [1] січня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 17зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту