Лист Генерального писаря УЦР Українській раді військових депутатів про пожертву всього врожаю хліба та інвентарю Я. Вадарського з хутора Волинського Єкатеринбурзького повіту Пермської губернії. 8 липня 1917 р.

Лист Генерального писаря УЦР Українській раді військових депутатів про пожертву всього врожаю хліба та інвентарю Я. Вадарського з хутора Волинського Єкатеринбурзького повіту Пермської губернії. 8 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 27

Leave a Comment