Лист начальника Штабу Подільської бригади Міністерства фінансів Комісару при митниці в м. Кам’янець-Подільському про направлення переліку переправ через р. Дністер та перелік. 2 вересня 1918 р.

Лист начальника Штабу Подільської бригади Міністерства фінансів Комісару при митниці в м. Кам’янець-Подільському про направлення переліку переправ через р. Дністер та перелік. 2 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1128. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту