Зведення законів і постанов Уряду України про випуск нових грошових знаків у 1917-1921 рр. 5 квітня 1921 р.

Зведення законів і постанов Уряду України про випуск нових грошових знаків у 1917-1921 рр. 5 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 8. Арк. 78

Leave a Comment