Постанова Директорії УНР про повернення грошей Головному уповноваженому з організації народних театрів М. Садовському, витрачених на влаштування зустрічі жовнірів і старшин Галицької армії після їхнього прибуття до Наддніпрянщини та доручення на отримання коштів. 2, 11 вересня 1919 р.

Постанова Директорії УНР про повернення грошей Головному уповноваженому з організації народних театрів М. Садовському, витрачених на влаштування зустрічі жовнірів і старшин Галицької армії після їхнього прибуття до Наддніпрянщини та доручення на отримання коштів. 2, 11 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту