Світлина Івана Підгорного. Не пізніше жовтня 1923 р.

Світлина Івана Підгорного. Не пізніше жовтня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1737. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту