Знак Державної скарбниці УД вартістю 1000 карбованців. [13 листопада] 1918 р.

Знак Державної скарбниці УД вартістю 1000 карбованців. [13 листопада] 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 20зв.

Leave a Comment