Звіт комісії Головпрофосу про поїздку на могилу Г. Сковороди. 16 грудня 1922 р.

Звіт комісії Головпрофосу про поїздку на могилу Г. Сковороди. 16 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 56

Leave a Comment