Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про результати розслідування вбивства Митрополита Київського і Галицького Володимира. 2, 7 вересня 1918 р.

Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про результати розслідування вбивства Митрополита Київського і Галицького Володимира. 2, 7 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 712. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту