З листа Ю. П. Тищенка (Сірого) до В. К. Винниченка про злочинну діяльність радянської влади в Україні. 9 вересня 1933 р.

З листа Ю. П. Тищенка (Сірого) до В. К. Винниченка про злочинну діяльність радянської влади в Україні. 9 вересня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3803. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 227.

Leave a Comment

Перейти до вмісту