Список особового складу Харківського авіаційного парку. 1918 р.

Список особового складу Харківського авіаційного парку. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту