Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Івана Підгорного. 3 жовтня 1923 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Івана Підгорного. 3 жовтня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1737. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту