Лист Міністерства внутрішніх справ УНР Державній канцелярії УНР про потребу в збірниках усіх законів, розпоряджень та наказів. 2 вересня 1919 р.

Лист Міністерства внутрішніх справ УНР Державній канцелярії УНР про потребу в збірниках усіх законів, розпоряджень та наказів. 2 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 290. Арк. 185зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту