Список особового складу Управління інспектора авіації Харківського району. 1918 р.

Список особового складу Управління інспектора авіації Харківського району. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту