Тимчасовий закон Української Держави про карну відповідальність за перевищення граничних цін та за спекуляцію. 24 липня 1918 р.

Тимчасовий закон Української Держави про карну відповідальність за перевищення граничних цін та за спекуляцію. 24 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 267. Арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту