Четвертий Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

Четвертий Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту