Про селянські повстання та інші події в Україні і закордоном. З пресового звіту інформаційно-освітнього відділу Української військової ліквідаційної комісії в Польщі. 4 лютого 1921 р.

Про селянські повстання та інші події в Україні і закордоном. З пресового звіту інформаційно-освітнього відділу Української військової ліквідаційної комісії в Польщі. 4 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 198. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту